Odsesovalna filtrirna naprava

Odsesovalna filtrirna naprava

Odsesovalna filtrirna naprava tip SFN je namenjena za odsesovanje in filtracijo prašnega zraka. Deluje s pomočjo ventilatorja, kateri odsesuje prašne delce na vstopni strani naprave. Zrak se preko filter patronov prefiltrira in očiščen vrača nazaj v prostor. Odsesovalna filtrirna naprava je opremljena s sistemom za izpihovanje filter patronov s pomočjo komprimiranega zraka. Izvedba izpihovanja filtrov je možna na tri načine: ročno (s pritiskom na tipko), časovno (z določenim časovnim intervalom) ali avtomatsko (s pomočjo tlačnih senzorjev glede na razliko tlakov v napravi). V tem primeru je naprava opremljena z naprednim mikroporocesorskim krmiljem. Poleg odsesovalne filtrirne naprave ponujamo odsesovalne kabine po specifikacijah in potrebah kupca.

Napravo lahko uporabimo tudi za transport manjših (lažjih) kosov materiala, kot so razni granulati, opilki, žagovina, peleti ipd. Opcijsko se na napravo prigradi celično zaporo, katera omogoča vsipovanje posesanega materiala v big bag vrečo ali zbirni zaboj.

• različne velikosti in izvedbe
• velika sesalna moč
• visoka učinkovitost filtracije
• učinkovit pulzno izpihovalni sistem za čiščenje filtrov

Opcije
• ročno, s časovnim intervalom ali avtomatsko izpihovanje filtrov
• celična zapora z reduktorjem
• lovilec isker
• odsesovalna kabina