Ejektorski - visokotlačni transporter

Ejektorski – visokotlačni transporter

Naprava je namenjena za pnevmatski transport manjših (lažjih) kosov materiala, kot so razni granulati, opilki, žagovina, peleti ipd. Z visokotlačnim ventilatorjem ustvarimo v ejektorju visok zračni pritisk s katerim odpihujemo material, ki se nahaja v zbirnem rezervoarju. Prednost tega načina transportiranja je, da materil ne gre skozi vrteče dele ventilatorja. Pod rezervoarjem je nameščena loputa za regulacijo količine transportiranega materiala.

• “prevozni” medij je zrak
• transportni material ne gre skozi vrteče dele ventilatorja
• loputa za regulacijo