Odsesovanje in filtracija

Odsesovalne naprave so namenjene odsesovanju lesnega prahu in delcev v lesarski industriji, prahu, ki nastane pri brušenju in obdelavi v kamnoseštvu, v kovinarski in prehrambeni industriji, farmaciji ipd.

Showing all 9 results